Grease Filter

HS-Grease Metalmesh Filters/ กรีสฟิลเตอร์แบบตะแกรงเหล็ก

 

ฟิลเตอร์ดักจับและควบกลั้นไขมันสำหรับ ไอระเหยน้ำมัน ด้านลมออกในห้องครัว และกระบวนการระบายอากาศที่มีไขมันปนเปื้อน

 
โดยทั่วไป เมื่อทำการปรุงอาหารทั่วไป หรืออาหารที่มีน้ำมัน ที่มีการใช้และสร้างไอน้ำมันที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมา ไอน้ำมันมันเหล่านี้จะเกิดการตกค้างในอากาศ เมื่อไอน้ำมันเหล่านี้ผ่านตะแกรงด้านหน้าจะเกาะที่ตะแกรงด้านหน้า(ในส่วนพื้นที่ที่มีการระบายความร้อนขนาดใหญ่) และเข้าไปเกาะในตะแกรงฟิลเตอร์ด้านในด้วย ด้านในฟิลเตอร์ประกอบขึ้นจากเส้นลวดอลูมเนียมถักทอคล้ายพื้นผิวด้านหน้า ลักษณะนี้จะช่วยให้มีพื้นผิวรับไอน้ำมันขนาดใหญ่สัมพัทธ์กับความต้านทานการไหลของอากาศที่ค่อนข้างเล็ก
เนื้อกรองบรรจุอยู่ในกรอบอลูมิเนียมโดยมีตะแกรงหน้า-หลังเพื่อความแข็งแรง การกักเก็บไขมันขึ้นอยู่กับความหนาของเนื้อกรอง (ประมาณ 90 - 99%)
ฟิลเตอร์กรองไอน้ำมันเหล่านี้สามารถสั่งได้ขนาดตามต้องการและสามารถสั่งพิเศษได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งยังสามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย
ฟิลเตอร์กรองไอน้ำมันสามารถใช้วัสดุที่ทำจากกัลวาไนซ์ อลูมิเนียมหรือสแตนเลส