Filterpads

HS-Filtermedia สำหรับฝุ่นละเอียด

 

ฟิลเตอร์สำหรับกรองฝุ่นละเอียด จำหน่ายเป็นม้วนหรือแบบแผ่น

 
แผ่นกรองเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในเครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณ์ระบายอากาศสำหรับเพิ่มระดับประสิทธิภาพการกรองฝุ่นในด้านลมเข้า หลังจากกักเก็บฝุ่นจนอิ่มตัวก็สามารถนำแผ่นใหม่มาเปลี่ยนแทนแผ่นเก่าเพื่อการกรองครั้งใหม่ได้
ขนาดม้วนมาตรฐาน 20 x 20 เมตรและสามารถตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ
Datasheet