Compact Filter

HS-Beta Pak

 

ฟิลเตอร์ขนาดบางเบา สามารถติดตั้งได้ในความลึก 48-150 มม.

 
HS-Beta Pak คือฟิลเตอร์กรองฝุ่นละอองประสิทธิภาพสูงสำหรับความลึก 48 มม. และ 96 มม. โดยสามารถเพิ่มได้ถึง 150 มม. เหมาะสำหรับงานเปลี่ยนใหม่ทั้งตัว หรือการเปลี่ยนแทนที่ของเดิมในระบบปรับอากาศ จีบเป็นลักษณะซิกแซก
HS-Bta Pak คือฟิลเตอร์กรองฝุ่นละอองประสิทธิภาพสูง จะใช้เป็นตัวกรองขั้นต้นหรือขั้นหลัก ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในปริมาณลมเยอะ และ/หรือ ปริมาณที่กำหนด พื้นที่การใช้งานส่วนใหญ่จะใช้กับงานอิเล็กทรอนิกส์ ห้องเซิฟเวอร์ โรงงานผลิตยา ห้องแล็บ โรงพยาบาล ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม และการกรองฝุ่นเบื้องต้นสำหรับการกรองอากาศ สามารถใส่ได้ในกรอบขนาดมาตรฐาน หรือ กรอบที่ผลิตตามไซส์ในโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับการออกแบบ เหมาะกับงานเปลี่ยนแทนของเก่า ในทุกขนาดมาตรฐานเหมาะกับกรอบใส่ฟิลเตอรืเนื่องจากความลึกของ HS-Beta Pak ช่วยประหยัดพื้นที่ให้กับระบบระบายอากาศในงานติดตั้งที่ขึ้นใหม่
ฟิลเตอร์รุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งกับงานประหยัดพื้นที่ในระบบระบายอากาศที่มีการกรองในขั้นที่สูงขึ้น กรอบพลาสติกมีความแข็งแรงทนทานและง่ายต่อการกำจัด และไม่ก่อให้เกิดสนิม
Datasheet