Bag Filter

HS Bagfilter HS-Pak 55, HS-Pak 65 (ฝุ่นขนาดกลาง)

 

กรองฝุ่นขนาดกลาง ฝุ่นละเอียด สำหรับการกรองขั้นต้นหรือการกรองขั้นหลักในระบบ HVAC และระบบระบายอากาศ

 
ช่วงของ HS-Bag ฟิลเตอร์ที่มีคุณภาพสูงนี้ส่วนใหญ่ใช้เป็นฟิลเตอร์ขั้นต้นในระบบ HVAC แต่ละถุงจะถูกเย็บตะเข็บขนานเพื่อให้มั่นใจว่าอากาศไหลผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกักเก็บฝุ่นอย่างสม่ำเสมอการจัดเรียงถุงผ้าแบบตัววีของ HS-Pak 55 จะช่วยรับประกันได้ว่าฟิลเตอร์จะมีอายุการใช้งานอย่างยาวนาน HS-Pak 65 ใช้เส้นใยไฟเบอร์แบบ micro-fibre meltblowns เพื่อช่วยให้ความดันตกคร่อมเริ่มต้นต่ำ
ทุกขนาดมาตรฐานถูกออกแบบให้มีรูปร่างตามหลักแอโรไดนามิก ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Datasheet