เครื่องอัดอากาศประเภทสกรอล์ (Scroll)

เครื่องอัดอากาศประเภทสกรอล์ ชนิดไร้น้ำมันหล่อลื่น