เครื่องอัดอากาศประเภทคลอว์ (Claw)

เครื่องอัดอากาศประเภทคลอว์ ชนิดไร้น้ำมันหล่อลื่น