Bag Filter

HS Bagfilter HS-Pak25, HS-Pak 35 (ฝุ่นหยาบ)

 

กรองฝุ่นหยาบและฝุ่นที่มีขนาดกลางสำหรับขั้นต้นและขั้นหลักของการกรองฝุ่น

 
ช่วงการใช้งานของ HS-bag filters มีสเปซเซอร์คั่นกลางในแต่ละถุงจึงมั่นใจได้ว่าการไหลของอากาศจะผ่านเข้าไปทุกจุดและเวลาเดียวกันนี้อากาศจะไหลกระจายสม่ำเสมอ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายพลังงานเนื่องจากความดันต่ำ ข้อดีก็คือจะมีประสิทธิภาพการกรองอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าลมจะมีขนาดต่ำ ถุงกรองเหล่านี้ติดตั้งอยู่บนกรอบแน่นหนาจึงไม่จำเป็นต้องได้รับการปกป้องอย่างดี
ทุกขนาดถูกออกแบบให้มีรูปร่างตามหลักแอโรไดนามิก ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Datasheet