เครื่องอัดอากาศ ประเภทสกรู

เครื่องอัดอากาศประเภทสกรู ชนิดใช้น้ำมันหล่อลื่น