เครื่องเพิ่มแรงดันลมอัด (Booster Compressor)

เครื่องเพิ่มแรงดันลมอัด ชนิดไร้น้ำมันหล่อลื่น

เครื่องเพิ่มแรงดันลมอัด ชนิดใช้น้ำมันหล่อลื่น

  • Date
    September 13, 2017
    Booster ชนิดมีน้ำมันหล่อลื่น
    สามารถผลิตแรงดันได้ ตั้งแต่ 2.8 ถึง 3 MPa